ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het bevestigen van een opdracht en/of boeking gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden en technische rider in de onderstaande tekst.

Voorwaarden aansprakelijkheid

Skate Dance werkt in opdracht de contractant en is dientengevolge op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen en/of schade aangericht door derden, voor, tijdens of na het uitvoeren van de opdracht.

Schade aan of door rollerskates en (bezoekende) skaters valt onder de verzekering van de opdrachtgever (de contractant).

Bij diefstal, beschadiging of verlies, verhaald Skate Dance de nieuw prijs van 200,- euro per ontbrekend of beschadigd paar skates, op de opdrachtgever (de contractant).

Indien de opdracht kosteloos moet worden geannuleerd dan dient dat tenminste 30 dagen voor de datum van het geplande evenement en/of opdracht te geschieden. Daarna zal Skate Dance 50% van de totale kosten factureren naar de opdrachtgever i.v.m. gemaakt organisatie kosten en bevestigde boekingen. N.B. Indien later dan 14 dagen voor het evenement de opdracht geannuleerd wordt, wordt 100% van de factuur alsnog in rekening gebracht ten laste van de opdrachtgever (de contractant).

Bij akkoord met de offerte wordt er een aanbetaling gedaan door de opdrachtgever (de contractant) van 50% van de totaalprijs, minimaal 7 dagen voor het geplande evenement/opdracht o.v.v. factuurnummer op Skate Dance bankrekeningnummer/ IBAN.

Vloeroppervlak

De kwaliteit van het rollerskaten/skatedansen is in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit van het vloeroppervlak. De vloer dient dan ook volledig egaal te zijn, zonder enige hobbels, kuilen of andere onregelmatigheden. De ondergrond moet tevens droog en schoon zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (de contractant) en deze zal hierop toe zien.

Mocht er tijdens de geplande opdracht sprake zijn van (weers)omstandigheden waardoor de ondergrond niet droog is waardoor de rollerskates schade op kunnen lopen en/of er sprake is van een onverantwoorde situatie voor uitvoerders en gebruikers, heeft Skate Dance het recht om de opdracht te annuleren na overleg met de opdrachtgever.  Er zal in dat geval alsnog 100% van  de oorspronkelijke  factuur vergoed moeten worden door de opdrachtgever (de contractant)

Met betrekking tot de vloer heeft Skate Dance het recht de opdracht te annuleren indien de kans bestaat  van het mogelijk ontstaan van een onverantwoorde situatie.

Daarnaast dienen de volgende punten in acht genomen te worden bij een dansdemonstratie: Elektronische bekabeling dient volledig te worden weggewerkt  en buiten het (gebruikers /dans)oppervlak van het rijden en dansen te liggen. Indien een podium aanwezig is, dient aan  de publiekszijde van het podium (voor het optreden) geluidsinstallaties en/of lichtinstallaties te worden weggewerkt zodat het zicht op het optreden en de rollerskate(r)s niet wordt belemmert.

In het geval er met losse podiumdelen in combinatie met een balletvloer wordt gewerkt, dan dienen de lengtenaden van de podiumdelen gelijk te vallen met de lengtenaden van de balletvloer, zodat er zo min mogelijk oneffenheden en/of dubbele naden ontstaan.
Het podium en (gebruikers/dans)oppervlak van het optreden dienen volledig droog te zijn.

Mocht het vloeroppervlak te glad zijn voor een optreden dan dient de vloer minimaal 1 uur voor het optreden te zijn gedweild met heet water en Coca Cola. De opdrachtgever (de contractant) dient de technische adviezen van Skate Dance op te volgen om een zo groot mogelijk succes van de opdracht te garanderen.

reserveren